Monique Waalderbos
Monique Waalderbos

Geregistreerd psycholoog. Therapeut en
mental coach in
Groningen
psycholoog en coach groningen

Aandachttraining


Een te vol dagprogramma, piekerige gedachten, stress. We zijn hier vaak zo zeer mee bezig, dat er nog weinig ruimte is voor positieve kanten. Herken je dit patroon? Je bent niet de enige.
Met mindfulness kun je hier bewust mee omgaan. Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven.


We proberen het leven voortdurend te sturen. Dit houdt ons in doen, in de verandermodus, en we zijn nooit klaar. Mindfulness verschuift de aandacht van de verandermodus naar de acceptatiemodus. Het gaat er niet alleen om wat je krijgt, maar vooral om hoe je ermee omgaat. Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel.


Velen van ons worstelen met stress. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Ook jij kunt leren effectief om te gaan met klachten. Mindfulness brengt je terug naar het hier en nu. Je kunt belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker loslaten.